Coenagrion puella Ljus lyrflickslända

© Robin Isaksson

Inga kommentarer.