Platycnemis pennipes Flodflickslända

© Robin Isaksson

Inga kommentarer.