Panorpa communis Vanlig skorpionslända

© Kalle Bergström

Inga kommentarer.