Coenagrion puella Ljus lyrflickslända

© Martin Stoltze

Inga kommentarer.